Skip to Content.
Sympa Menu

csirt-forum - Csirt-forum

csirt-forum@cesnet.cz

Subject: Csirt-forum

Description: Konference je určena pro správce sítí a služeb a členy bezpečnostních týmů z organizací připojených do e-infrastruktury CESNET.
Primárním účelem konference je vzájemné informování a sdílení informací z oblasti bezpečnosti.

Top of Page