Skip to Content.
Sympa Menu

hsoc-mkb - Pracovní skupina Manažerů kybernetické bezpečnosti

hsoc-mkb@cesnet.cz

Subject: Pracovní skupina Manažerů kybernetické bezpečnosti

Description: Pracovní skupina Manažerů kybernetické bezpečnosti - uzavřená skupina
účel: sdílení informací a dobré praxe manažerů kybernetické bezpečnosti

Top of Page