Skip to Content.
Sympa Menu

hsoc-wg - Hlavní komunikační kanál valné hromady signatářů hSOC

hsoc-wg@cesnet.cz

Subject: Hlavní komunikační kanál valné hromady signatářů hSOC

Description: Hlavní komunikační kanál valné hromady - signatářů hSOC
účel: koordinace hSOC a signatářů iniciativy - uzavřená skupina pro signaráře HSOC

Top of Page